Bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm phi nhân thọ không còn là điều gì quá xa lạ và tiêu cực đối với mọi người nữa. Giờ đây, mọi người tiếp nhận bảo hiểm một cách niềm nở.