Ngân hàng số

Ngân hàng số còn được gọi là ngân hàng trực tuyến hay ngân hàng điện tử. Ứng dụng ngân hàng số sẽ giúp khách hàng tiếp cận và quản lý tài khoản của mình mọi nơi, mọi lúc thông qua internet.